लोखंड आणि सिमेंटचे बाजार भाव

लोखंड आणि सिमेंटचे बाजार भाव

घर बांधण्यासाठी हीच सुवर्णसंधी

सिमेंट आणि लोकांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण

सिमेंट आणि लोकांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण

कर बांधण्यासाठी लोखंड आणि सिमेंट खूप आवश्यक असते

कर बांधण्यासाठी लोखंड आणि सिमेंट खूप आवश्यक असते

पण आता या आनंदाच्या बातमीमध्ये लोखंड आणि सिमेंटचे दर खूप कमी झालेले आहेत

लोखंडवासिनीचे आजचे बाजार भाव तुम्ही पाहू शकता येथे सविस्तर

अलट्राटेक सीमेंट लि. 6801.3

अलट्राटेक सीमेंट लि. 6801.3

लोखंड ६० हजार रुपये प्रतिटन झाली आहे.

लोखंड ६० हजार रुपये प्रतिटन झाली आहे.