आल्या रे....! प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या याद्या आल्या

आल्या रे....! प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या याद्या आल्या

यादीमध्ये आले फक्त याच लोकांचे नाव

यादीमध्ये तुमचे नाव कितव्या क्रमांकावर आहे

यादीमध्ये तुमचे नाव कितव्या क्रमांकावर आहे

ज्या लोकांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता त्यांनाच मिळाले घरकुल

ज्या लोकांनी ऑनलाईन अर्ज केला होता त्यांनाच मिळाले घरकुल

यादीमध्ये नाव नसल्यास काय करावे

यादीमध्ये नाव नसल्यास काय करावे

यादीमध्ये नाव नसल्यास तुम्ही नवीन अर्ज करू शकता

यादीमध्ये नाव नसल्यास तुम्ही नवीन अर्ज करू शकता