पेट्रोल झाले 40 रूपयांनी स्वस्त

अचानक इतके स्वस्त का झाले पेट्रोल

तर चला पाहुया संपुर्ण माहिती

तर चला पाहुया संपुर्ण माहिती

मित्रांनो चाळीस रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त भारतात नाही झाले

मित्रांनो चाळीस रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त भारतात नाही झाले

मग कोठे स्वस्त झाले पेट्रोल

धन्यवाद

धन्यवाद