प्रधानमंत्री घरकुल योजना 2022

प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणार घर बांधण्यासाठी अनुदान

प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणार घर बांधण्यासाठी अनुदान

काही पात्र  शेतकऱ्याच्या याद्या जाहीर झाल्य

यादीमध्ये तुमचं नाव पाहू शकता

उर्वरित शेतक ऱ्यांचे नाव नोंदणी साठी ऑनलाईन अर्ज सुरूं

उर्वरित शेतक ऱ्यांचे नाव नोंदणी साठी ऑनलाईन अर्ज सुरूं

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी ऑफिसीएल वेबसाईट