लंपी रोग नुकसान भरपाई 

लंपी रोग नुकसान भरपाई 

10.8 कोटी रु.जमा. तुम्हाला मिळेल का? तपासा संपूर्ण माहित

10.8 कोटी रु.जमा. तुम्हाला मिळेल का? तपासा संपूर्ण माहित

तुम्हाला मिळेल का

तुम्हाला मिळेल का

दुधाळ जनावरे 30 हजार रु.

दुधाळ जनावरे 30 हजार रु.

शेती बैल 25 हजार रु.

शेती बैल 25 हजार रु.

लहान वासरू 16 हजार रु.

लहान वासरू 16 हजार रु.

अशाप्रकारे सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे

अशाप्रकारे सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे

बातम्या आवडल्यास शेअर नक्की करा

बातम्या आवडल्यास शेअर नक्की करा