लंपी रोग

कोरोना नंतर आला भारतात लंपी रोग

कोरोना नंतर आला भारतात लंपी रोग

या रोगापासून बचाव करण्यासाठी जनावराचा गोठा साफ ठेवणे गरजेचे आहे

जनावरांची नियमित स्वच्छता ठेवने गरजेचे आहे