पाटबंधारे विभागात भरती सुरू आहे

पाटबंधारे विभागात भरती सुरू आहे

👉👉

 परीक्षा न देता डायरेक्ट भरती 10वी 12 वी पास सुद्धा करू शकता अर्ज

 परीक्षा न देता डायरेक्ट भरती 10वी 12 वी पास सुद्धा करू शकता अर्ज

10 वी पास असणाऱ्यांना

10 वी पास असणाऱ्यांना

मिळणार 50000 

 रुपये प्रति महिना

या योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता

या योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता

हा जॉब तुम्हाला मिळू शकतो