1कुकुट पालन

1कुकुट पालन

2 शेळीपालन

2 शेळीपालन

3 मत्स्य उद्योग

3 मत्स्य उद्योग

4 गाय म्हैस पालन योजना

4 गाय म्हैस पालन योजना

5 मधमाशी पालन व्यवसाय

5 मधमाशी पालन व्यवसाय

अशाप्रकारे तुम्ही व्यवसाय करू शकता आणि यावरच तुम्हाला कर्ज मिळेल