Soybeans today’s market price

हे आहेत आजचे सोयाबीन बाजार भाव

 

बाजार समिती जात परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2022
लासलगाव क्विंटल 4568 3500 5067 4841
जळगाव क्विंटल 153 4500 4800 4700
तुळजापूर क्विंटल 375 5000 5000 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4750 4750 4750
नागपूर लोकल क्विंटल 2397 4300 5070 4877
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4400 5005 4702
अकोला पिवळा क्विंटल 3393 3500 4950 4350
बीड पिवळा क्विंटल 155 3500 4850 4481
परतूर पिवळा क्विंटल 169 3850 5000 4800
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 50 3700 4360 4000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 320 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 600 5000 5200 5100
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 146 4290 4810 4550