CM Employment Scheme

योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो
या मुख्यमंत्री रोजगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेली स्थानिक रहिवासींचे वय 18 वर्षे पूर्ण व जास्तीत जास्त 45 वर्षे असावे.

10 लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी शैक्षणिक पात्रता इयत्ता सातवी उत्तीर्ण व 25 लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी इयत्ता दहावी पास असणे आवश्यक आहे.

पुढील पाच वर्षामध्ये सुमारे १ लक्ष सूक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापीत करणे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून १० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ज्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटण्यास मदत होऊ शकते.